Alphaspråk Translation AB.
Phone +46 8 33 31 01 Email: stella@alphasprak.se

2.

Expressöversättning

På Alphaspråk är vi specialiserade på expressöversättning. Snabb översättning av kortare texter kan vi ofta göra från en dag till nästa. Större textmängder kan kräva ett par dagar då vi förstås inte tummar på kvalitén. Det fungerar så att vi lägger ut uppdrag på våra översättare med utgång från ämnesområdet och språkriktningen. De är vana vid korta tidsfrister. Ibland är den först tillfrågade översättaren upptagen med något annat jobb som inte kan läggas åt sidan för ett expressuppdrag, men vi hittar normalt alltid ett fullgott alternativ. Vissa översättare arbetar dagtid, andra utnyttjar kvällar och nätter. Varje översättning görs av en handplockad översättare som är specialist på målspråket och ämnesområdet, oavsett om det gäller en snabb översättning eller en översättning med normal leveranstid. Expressöversättningar debiteras extra, beroende på textmängd och tidsfrist.

Snabb auktoriserad översättning

Alphaspråk är auktoriserade av Kammarkollegiet för bestyrkande av offentliga handlingar, vilket innebär att vi har klarat Kollegiets svåra translatorprov. Auktoriseringen gäller i fem år och behöver sedan göras om. Endast 10 % av kandidaterna klarar provet, vilket gör att vår auktorisering är en kvalitetsstämpel i sig. En Auktoriserad översättare är även skyldig att följa god translatorssed. Det innebär att vissa yrkesetiska regler måste följas, däribland tystnadsplikt. Är ni ute efter korrekt och snabb översättning har ni kommit rätt. Kontakta oss gärna för att få mer information om hur enkelt det är att anlita oss för expressöversättning.


Alphaspråk AB 08 - 33 31 01
Kungstensgatan 12 stella@alphasprak.se
113 57 Stockholm