Alphaspråk Translation AB.
Phone +46 8 33 31 01 Email: stella@alphasprak.se

5.

Korrekturläsning

Korrekturläsning på olika språk görs av lingvistiskt skolade translatorer. Vi debiterar då alltid per timme då tidsåtgången varierar med olika texters kvalitet. Stavfel och andra språkfel gör lätt att läsaren tappar förtroendet för innehållet i en text. Används fel ord blir texten så mycket svårare att ta till sig och språkets stil ska självklart vara anpassad till målgruppen. Alphaspråk erbjuder professionell korrekturläsning av texter på svenska och engelska samt flera andra språk. Anlita oss och undvik att bli missförstådda i er kommunikation, oavsett om den är riktad mot kunder, anställda eller samarbetspartners.

Vad går våra korrekturläsare igenom?

Professionell korrekturgranskning går till så att vi utför korrekturläsning och språkgranskning av texten ifråga. Fel rättas samtidigt som vi föreslår förändringar och förbättringar av den befintliga texten. Vi går även igenom stavning, grammatik, ordval, stil, tydlighet och interpunktion. Det innebär, förutom att stavfel tas bort, att våra korrekturläsare ser till att punkt, semikolon, kolon och frågetecken används på rätt sätt. Syftningsfel, böjningsfel samt särskrivningar korrigeras och felkonstruerade meningar rätas ut. Vi ser även till att olika förkortningar och termer används konsekvent. Vi utför även korrektur av broschyrer, manualer, årsredovisningar, bruksanvisningar, pressmeddelanden, reklamtexter, annonser och fackböcker med mera.

Granskning av redan befintlig text

Granskning/redigering av redan befintlig text är också en av våra specialiteter. Där samarbetar vi gärna med kunden själv, som självklart är den som är mest insatt i den aktuella fackterminologin.
Vid behov använder vi specialister i andra länder om det inte finns tillräcklig kompetens i Sverige. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er med korrekturläsning eller textredigering av befintlig text.


Alphaspråk AB 08 - 33 31 01
Kungstensgatan 12 stella@alphasprak.se
113 57 Stockholm