Alphaspråk Translation AB.
Phone +46 8 33 31 01 Email: stella@alphasprak.se

4.

Terminologibank

Vi bygger gärna upp en terminologibank med hjälp av våra kunder. Många företag har en speciell ”inhouse”- eller branschterminologi. Tack vare terminologibanken behöver inte en och samma översättare anlitas för varje uppdrag från kunden, och på så sätt ökar flexibiliteten och hastigheten. Ord och begrepp ur terminologin sparas för att sedan kunna återanvändas av den översättare som är ledig. Nya och bättre verktyg utvecklas hela tiden inom detta område, Alphaspråk är alltid i framkant gällande teknik som gör att vår terminologibank blir ännu bättre.

Särskild terminologisk granskning

I vissa fall kan översättaren behöva hjälp av en specialist inom ett visst ämnesområde, där det kanske i Sverige bara finns några få experter. Under förutsättning att kunden ger sitt samtycke, får översättaren då samarbeta med en sådan terminologigranskare. Alphaspråk kan erbjuda specialister som kan branschterminologin inom ekonomi, farmaceutik, juridik och teknik. Vi kvalitetsgranskar översättningen både språkligt och fackmässigt innan vi levererar den. Våra översättare har en djup idiomatisk förståelse, vilket innebär att texten får alla de rätta nyanserna. Oavsett om den terminologibank vi bygger upp är på engelska eller något annat språk så kan ni vara säker på att den ger kontinuitet mellan olika uppdrag även om olika översättare gör arbetet.

Kontakta oss för mer information

Ni är varmt välkomna att ta kontakt med oss via telefon eller mejl för att få reda på mer om hur vi skapar kontinuitet och hur mycket effektivare vi översätter genom att sätta upp en terminologibank.


Alphaspråk AB 08 - 33 31 01
Kungstensgatan 12 stella@alphasprak.se
113 57 Stockholm