Alphaspråk Translation AB.
Phone +46 8 33 31 01 Email: stella@alphasprak.se

3.

Alla texter ses som sekretessbelagda oavsett karaktär. Officiella handlingar, läkemedelsrapporter, juridiska och ekonomiska handlingar är naturligtvis konfidentiella men även reklamtexter och tekniska texter behandlas på samma sätt.

Separat avtal om sekretess behövs vanligtvis inte eftersom vi alltid följer god translatorssed där tystnadsplikt är ett måste. Om ni ändå önskar ett skriftligt sekretessavtal, är det givetvis inget problem.


Alphaspråk AB 08 - 33 31 01
Kungstensgatan 12 stella@alphasprak.se
113 57 Stockholm