Alphaspråk Translation AB.
Phone +46 8 33 31 01 Email: stella@alphasprak.se

1.

Alphaspråk – Er auktoriserade översättningsbyrå i Stockholm

Alphaspråk är en översättningsbyrå som grundades i Stockholm 1989. Vi sysslar främst med översättningar av facktexter för näringslivet, myndigheter och ideella organisationer, men vi översätter även intyg och betyg åt privatpersoner. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet för bestyrkande av officiella handlingar. Det innebär att de har godkänts på Kollegiets svåra translatorsprov som anordnas en gång om året. Bara 10 % av kandidaterna klarar provet, och därmed ses auktorisationen som en kvalitetsstämpel i sig.

Bred kompentens

Vi på Alphaspråk erbjuder auktoriserade översättningar till och från de flesta språk, exempelvis engelska, tyska, franska, spanska, arabiska, ryska, portugisiska och kinesiska m.fl. Vi har även stor vana och kompetens inom det thailändska språket. Vi översätter och legaliserar thai till och från svenska samt engelska. Eftersom vi har översättare till nästan alla språk kan du kontakta oss oavsett vilket språk som du behöver en professionell översättning till, vi återkommer med besked snarast.

Våra översättare har tystnadsplikt

Auktoriserade översättare är skyldiga att iaktta god translatorssed, det vill säga följa vissa yrkesetiska regler. Det innefattar bland annat tystnadsplikt. Den som bryter mot dessa regler förlorar sin auktorisation, reglerna kan ni hitta på Kammarkollegiets eller Föreningen auktoriserade translatorers hemsidor. Även för uppdrag där auktorisation inte krävs jobbar vi normalt med auktoriserade translatorer på grund av deras gedigna språk- och ämneskunskaper. Om undantagsvis en icke-auktoriserad översättare anlitas beror det på att han/hon har särskild kompetens inom det aktuella ämnesområdet. Vi har specialister inom de flesta ämnesområden och väljer alltid den översättare som passar bäst för just er text. Vissa auktoriserade översättare har till exempel även farmaceutisk, ekonomisk, juridisk eller teknisk utbildning.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och kvalitetsgranskar översättningen språkligt och fackmässigt innan vi levererar den. Det ökar förutsättningarna att hitta precis rätt vad gäller både terminologi och tonläge. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er med översättning, oavsett om det gäller betyg från skolverket eller dokumentet ni behöver skicka till utländska kunder.


Alphaspråk AB 08 - 33 31 01
Kungstensgatan 12 stella@alphasprak.se
113 57 Stockholm